onLine

Vocabulary

A powerful cloud storage and vocabulary learning tool

Create a sentence

Log in to Livocabulary to start playing this game.

I L M O B martin 21.06.2024 06:35:28 UTC

Ivo Lola Martin Olga Baran

English:  Išiel Lolkova Martan Olgoslava Baransky

Ivo - IšielLola - LolkovaMartin - MartanOlga - OlgoslavaBaran - Baransky

Next letters P K I O č

T M S A Y japetko 11.03.2024 05:46:50 UTC

Tom Makes Speech As You

Slovak:  Reč Ako Ty

Speech - RečAs - AkoYou - Ty

Next letters I L M O B

I K W Y W japetko 30.04.2023 15:14:29 UTC

I Know What You Want

Slovak:  Ja Viem Čo Ty Chceš

I - JaKnow - ViemWhat - ČoYou - TyWant - Chceš

Next letters T M S A Y

A M H H B dorka 25.04.2023 08:24:39 UTC

After Morning Hygiene Have Breakfast

Slovak:  Po Rannej Hygiene Maj Raňajky

After - PoMorning - RannejHygiene - HygieneHave - MajBreakfast - Raňajky

Next letters I K W Y W

P E A C E monsieur 11.09.2022 10:16:56 UTC

Please Establish A Certain Ability

Czech:  Vytvořte Určitý Schopnost

Establish - VytvořteCertain - UrčitýAbility - Schopnost

Next letters A M H H B

N O W A R japetko 13.04.2022 08:56:43 UTC

No Offers War As Reality

Slovak:  Žiadne Ponuky Vojny Ako Realita

No - ŽiadneOffers - PonukyWar - VojnyAs - AkoReality - Realita

Next letters P E A C E

V I D I M monsieur 23.03.2022 18:26:31 UTC

Verdict Include Dangerous Important Magic

Portuguese:  Veredito Incluir Magia

Verdict - VereditoInclude - IncluirMagic - Magia

Next letters N O W A R

S Z I A S japetko 14.02.2022 14:23:16 UTC

Some Zones Ignore Access Scope

Slovak:  Niektoré Zóny Ignorovať Prístup Rozsah

Some - NiektoréZones - ZónyIgnore - IgnorovaťAccess - PrístupScope - Rozsah

Next letters V I D I M

M Y J O B olka5225 25.12.2021 11:41:12 UTC

My Joung Joy Obtains Brilliant

Hungarian:  Az én

My - Az én

Next letters S Z I A S

F D I U R bherta 24.12.2021 11:51:09 UTC

First Decision Is Under Reference

Slovak:  Prvé Rozhodnutie Je

First - PrvéDecision - RozhodnutieIs - Je

Next letters M Y J O B

Close big free picture