onLine

Vocabulary

A powerful cloud storage and vocabulary learning tool

Create a sentence

Log in to Livocabulary to start playing this game.

P E A C E monsieur 11.09.2022 08:16:56 UTC

Please Establish A Certain Ability

Czech:  Vytvořte Vytvořte Vytvořte

Establish - VytvořteCertain - VytvořteAbility - Vytvořte

Next letters G A R A N

N O W A R japetko 13.04.2022 06:56:43 UTC

No Offers War As Reality

Slovak:  Žiadne Ponuky Vojny Ako Realita

No - ŽiadneOffers - PonukyWar - VojnyAs - AkoReality - Realita

Next letters P E A C E

V I D I M monsieur 23.03.2022 17:26:31 UTC

Verdict Include Dangerous Important Magic

Portuguese:  Veredito Incluir Magia

Verdict - VereditoInclude - IncluirMagic - Magia

Next letters N O W A R

S Z I A S japetko 14.02.2022 13:23:16 UTC

Some Zones Ignore Access Scope

Slovak:  Niektoré Zóny Ignorovať Prístup Rozsah

Some - NiektoréZones - ZónyIgnore - IgnorovaťAccess - PrístupScope - Rozsah

Next letters V I D I M

M Y J O B olka5225 25.12.2021 10:41:12 UTC

My Joung Joy Obtains Brilliant

Hungarian:  Az én

My - Az én

Next letters S Z I A S

F D I U R bherta 24.12.2021 10:51:09 UTC

First Decision Is Under Reference

Slovak:  Prvé Rozhodnutie Je

First - PrvéDecision - RozhodnutieIs - Je

Next letters M Y J O B

S Y M O N nick_user 20.12.2021 05:45:51 UTC

Some Young Men Obey Never

Slovak:  Niektorý Mladý Muž Poslúchať Nikdy

Some - NiektorýYoung - MladýMen - MužObey - PoslúchaťNever - Nikdy

Next letters F D I U R

B A S Y L bherta 05.12.2021 05:47:29 UTC

Bherta And Symona Young Ladies

Bulgarian:  млад момичетата

Young - младLadies - момичетата

Next letters S Y M O N

E V E R Y japetko 21.11.2021 10:18:47 UTC

Even Vicky Establishes a Real Yellowstone

Slovak:  Dokonca aj Vicky Zakladá Skutočný Yellowstone

Even - Dokonca ajVicky - VickyEstablishes - Zakladáa Real - SkutočnýYellowstone - Yellowstone

Next letters B A S Y L

M A R E A nick_user 09.10.2021 05:33:00 UTC

My Arnold Reads Every Account

Slovak:  Môj Arnold Si prečíta Každý Účet

My - MôjArnold - ArnoldReads - Si prečítaEvery - KaždýAccount - Účet

Next letters E V E R Y

Close big free picture